Är stamtavlan verkligen så viktig?

Om man vill köpa en Ragdoll till sällskap och inte till utställning eller till uppfödning, spelar det då verkligen någon roll om det finns en stamtavla eller inte? Det är väl ändå bara ett papper med ett ”släktträd” på??


Det är en vanlig och helt rimlig fråga att ställa sig om man inte är insatt i genetik och uppfödning. Faktum är att stamtavlan ÄR viktig, även om man enbart vill ha katten som sällskap.

Ragdollen som ras är framavlad av människan. Detta innebär, precis som i allt annat skapande av specifika raser, att det finns en hel del inavel i Ragdollens ursprung. Med inavel följer alltid en ökad risk för olika typer av sjukdomar och missbildningar. Utan en stamtavla har man ingen aning om hur mycket inavel som finns gällande kattungen man köper. Faktum är att inte ens den oregistrerade uppfödaren vet inavelsgraden på sina katter om det inte finns några stamtavlor. Föräldradjuren skulle kunna vara kusiner, eller syskon....

Man kan också se stamtavlan som ett sorts kvitto på att uppfödaren är seriös och värnar om rasens hälsa och egenskaper eftersom att vara medlem i ett kattförbund och registrera stamtavlor kräver att man efterföljer regler och bestämmelser som finns.


Grunden till en sund och frisk ras....

Stamtavlor och seriösa uppfödare är själva grunden i att en specifik ras kan fortsätta att utvecklas och behålla sin hälsa. Det är tack vare stamtavlor och noggranna hälsokontroller som man kan hålla rasen frisk genom att undvika inavel och inte ta kullar på sjuka individer. Detsamma gäller för att bibehålla de egenskaper som är typiska för rasen genom att medvetet välja bort individer med oönskat beteende eller utseende.


För att bli en registrerad uppfödare krävs ett medlemskap i ett kattförbund. I Sverige finns flera olika kattförbund. Om uppfödaren inte är medlem i ett kattförbund kan uppfödaren heller inte ta ut stamtavlor på kattungar som de föder upp.

 Kattförbundens medlemmar är bundna att följa deras regler; dessa utgår självklart från att man följer svensk lagstiftning, men är på många sätt striktare och mer långtgående än vad som framgår av lag. Bland annat så finns både tvingande som frivilliga hälsoprogram som medlemmarna har att följa beroende på vilken ras man föder upp.

Dessa kontroller är ofta dyra och ska göras regelbundet och kan i praktiken innebära att en katt som köpts in till avel inte blir godkänd. Detta innebär att en uppfödare kan tvingas kastrera och sälja sitt tilltänkta avelsdjur som sällskapskatt istället. Detta kan bli en kostsam historia för uppfödaren.


Juridiskt sett en huskatt....

Många har kanske hört talas om ”valpfabriker” vars syfte är att tjäna pengar utan att ha intresse i valparnas eller de vuxna djurens välmående och hälsa.

Dessa ”fabriker” finns även inom kattuppfödning.

Man köper helt enkelt en raskatt som man sedan låter få kull efter kull efter kull för att kunna tjäna pengar på kattungarna. Detta leder till ett stort lidande hos honorna som inte får möjlighet att återhämta sig mellan dräktigheterna.

Man struntar i de dyra hälsoprogrammen då det skulle innebära att man ”förlorar” pengar.

Likaså har man inget intresse gällande inavel och att undvika avel på olämpliga individer då man inte bryr sig om rasstandard och strävan efter att bibehålla Ragdollens särskilda egenskaper. De egenskaper som gör dem så speciella och vackra. Både till utseende och i temperament.  


Det är också en stor risk för köpare som riskerar att köpa en katt som har beteendeproblem, missbildningar eller utvecklar sjukdom som kan komma att kosta mycket i veterinärkostnader och i värsta fall leda till att katten dör en för tidig död. Detta har vi, liksom tyvärr många andra, en egen sorglig erfarenhet av. 

En "ragdoll" utan stamtavla är också rent juridiskt en huskatt. Detta innebär därför att det inte går att livförsäkra katten till ett högre belopp än 1000 - 2000 kr (skiljer något mellan försäkringsbolag).

En ”ragdoll” utan stamtavla säljs till betydligt högre priser än så. Om något skulle hända så att katten dör eller måste avlivas är pengarna man får tillbaka från livförsäkringen endast en liten del av den summa man köpte katten för. Då har man inte bara förlorat en fin vän utan också en massa pengar.


Utan stamtavlor finns det heller inget som bevisar att det uppfödaren påstår om föräldradjuren är sant. Om föräldrarna har stamtavlor så kostar det inte mer än ett par hundralappar för uppfödaren att registrera kattungarna och ta ut stamtavlor på dem.

Det är värt att fråga sig vad anledningen är till att kattungarna saknar stamtavlor om föräldrarna är renrasiga och man följt de regler som finns gällande hur tätt man får ta kullar på en honkatt?

Samt om man ej låtit olämpliga individer gå i avel eller avlat på konstaterat sjuka djur, djur utan höggradig inavel och utan avelsförbud?