Det finns ALLTID ett skäl till att man väljer att föda upp ”raskatter” utan stamtavla och jag vågar påstå att i de allra flesta fall handlar det om PENGAR.

Många har kanske hört talas om ”valpfabriker” där man har som enda syfte att tjäna pengar och man har inget intresse alls i ungarnas eller de vuxna djurens hälsa. Dessa ”fabriker” finns även inom kattuppfödning, men kanske i mindre skala. Man köper helt enkelt en raskatt som man sedan låter få kull efter kull efter kull för att kunna tjäna pengar på kattungarna. Man struntar i hälsoprogram, inavel och att undvika avel på olämpliga individer. Då detta skulle innebära att man ”förlorar” pengar.

Detta leder i sin tur dels till lidande hos avelsdjuren men också en stor risk för köpare. De riskerar att köpa en katt som har beteendeproblem, missbildningar eller utvecklar sjukdom som kan komma att kosta mycket i veterinärkostnader och i värsta fall leda till att katten dör en för tidig död.

En ragdoll utan stamtavla är rent juridiskt en huskatt. Detta innebär också det inte går att livförsäkra katten till samma summa som man betalat för den när man köpte den. Många försäkringsbolag har sin gräns redan på 1500 kr. En ”Ragdoll” utan stamtavla säljs till betydligt högre priser än så. Detta innebär att om något skulle hända som gör att katten dör eller måste avlivas så får man endast tillbaka ca 1500 kr av eventuell livförsäkring. Då har man inte bara förlorat en fin vän utan också en massa pengar.

Även om föräldrarna till katten har stamtavlor så räknas avkomman som en huskatt om den inte har registrerats och fått en egen stamtavla. Då finns det inget som bevisar att det uppfödaren påstår om föräldrarna faktiskt är sant. Och om det skulle vara sant att föräldrarna har stamtavlor så kostar det inte mer än ett par hundralappar för uppfödaren att registrera ungarna och ta ut stamtavlor på dem. Då kan man fråga sig vad anledningen är att de inte gjort det om nu kattens föräldrar verkligen är renrasiga, utan höggradig inavel och utan avelsförbud samt att man inte brutit mot de regler som finns för att skydda mamman till kullen från att föda kullar för tätt utan tid för återhämtning.

 


  Köpa kattunge

  Vid köp av en kattunge från SE* Lilla Åsas får man en katt som:

  • är minst 13 veckor gammal.
  • har stamtavla registrerad i Sverak.
  • uppfödd på färskfoder i huvudsak samt torr- och blötmat utan onödiga tillsatser och spannmål.
  • fötts av friska, hälsokontrollerade föräldradjur med rastypiska egenskaper.
  •  är trygg, socialt hanterad och van vid barn samt familjeljud.
  • är vaccinerad två gånger med Purevax rcp (grundvaccinerad), parasittestad och avmaskad vid behov samt id-märkt med chip. Veterinärbesiktigad vid två tillfällen.
  • har en individuell försäkring i Moderna Försäkringar samt har en "dolda fel"- försäkring i samma försäkringsbolag via oss fram till tre års ålder.


  En kattunge hos oss kostar 11 000 kr. I priset ingår en tingningsavgift på 2000 kr som betalas i samband med upprättande av ett tingningsavtal efter att säljare och

  köpare träffats och kommit överens om köp av en specifik kattunge.

  OBS: Vi skriver inte på tingningsavtal utan att först ha träffat köparen.

  Resterande köpsumma (9000 kr) betalas senast dagen för upphämtning av kattungen. I samband med köp medföljer

  också ett "kattungepaket" med en mindre mängd tillbehör

  samt lite mat till kattungen.

  Livslång support

  Vid köp av katt från oss kan ni förvänta er livslång support. Vi kommer under hela kattens livstid finnas tillgängliga för råd, frågor, tips osv.. Varje liten katt som lämnar vårt hem har en särskild plats i våra hjärtan och därför vill vi alltid finnas till hands för att hjälpa, stötta och råda vid behov. Allt för att ni som köpare ska få de bästa förutsättningarna till ett långt och lyckligt liv tillsammans med er nya familjemedlem.

  Vad vi förväntar oss av köpare:

  • Att man noga tänkt igenom beslutet att köpa katt och satt sig in i vad det kostar och hur mycket tid det kräver att äga en katt/kattunge.
  • Att man har läst igenom rasbeskrivningen (finns en länk på vår hemsida) så man vet vad man kan förvänta sig för egenskaper av katten man köper samt är medveten om dess specifika behov.
  • Att man är insatt i hur länge en katt kan leva och inser att det är ett långt åtagande att skaffa katt.
  • Att katten ses som en fullvärdig familjemedlem.
  • Att katten försäkras av nya ägaren senast från dagen efter att kattungen flyttat från oss (antingen genom att överta befintlig försäkring från oss eller teckna en ny).
  • Att katten får regelbundna vaccinationer enligt veterinärens rekommendationer.
  • Att katten kastreras vid senast 6 månaders ålder så den inte hinner bli könsmogen. Detta för att undvika stress och risk för sjukdom samt oregistrerad avel. Vi vill se ett kvitto på utförd kastrering.
  • Att man ser till att katten har en trygg boendemiljö inomhus samt att om katten ska vistas utomhus, har tillgång till en trygg utemiljö. Detta kan exempelvis innebära en innätad balkong, kattgård, inhägnad trädgård eller koppelpromenader med säker sele.
  • Att katten inte lämnas ensam under långa perioder. Ragdoll är en social kattras och behöver sällskap. Om man har långa arbetsdagar utanför hemmet bör man ha två katter som kan ha sällskap av varandra.
  • Att man införskaffat den utrustning en katt behöver såsom klösträd, transportbur, kam/borste, klosax, leksaker, kattbädd, kattoalett osv.
  • Att man förstår vikten av att under första tiden ge kattungen samma mat som den varit van vid hos oss. Detta för att kattungar har känsliga magar och ett foderbyte i samband med den stress det innebär att flytta till ett nytt hem kan få en liten kattungemage att helt krascha. 
  • Att man har tillgång till kattvakt eller kattpensionat när man behöver resa bort så man kan följa lagen om tillsyn minst två gånger per dygn.

  Vikten av rätt foder


  Vi vill ge våra katter de bästa förutsättningarna för hälsa och optimal utveckling. Därför väljer vi att ge dem färskfoder som huvudföda. Färskfoder innebär att sammansättningen av fodret i mesta möjliga mån efterliknar det som djuren naturligt lever av, det de är skapta för att äta. I katters fall innebär det olika typer av kött, inälvor, ben och brosk. Vi köper vårt färskfoder färdigblandat och fryst i portionsbitar. Som komplement till detta erbjuder vi dem också alltid ett högkvalitativt torrfoder samt blötmat helt utan onödiga tillsatser och spannmål. 

  Vi förväntar oss att framtida kattungeköpare delar vår uppfattning om kostens vikt för god hälsa och utveckling.

  Är stamtavlan verkligen så viktig?


  Om man vill köpa en Ragdoll till sällskap och inte till utställning eller till uppfödning, spelar det då verkligen någon roll om det finns en stamtavla eller inte? Det är ju ändå bara ett papper med ett ”släktträd” på.


  Detta är en vanlig och helt rimlig fråga att ställa sig om man inte är insatt i genetik och uppfödning. Faktum är att stamtavlan ÄR viktig, även om man enbart vill ha katten som sällskap.

  Ragdollen är inte en naturlig ras, den är medvetet framavlad av människan. Detta innebär, precis som i all annan skapande av specifika raser, att det finns en hel del inavel i Ragdollens ursprung. Med inavel följer alltid en ökad risk för olika typer av sjukdomar och missbildningar.  Stamtavlor och seriösa uppfödare är själva grunden i att en specifik ras kan fortsätta att utvecklas och behålla sin hälsa. Det är tack vare stamtavlor och noggranna hälsokontroller som man kan hålla rasen frisk genom att undvika inavel och inte ta kullar på sjuka individer. Detsamma gäller för att bibehålla de egenskaper som är typiska för rasen genom att medvetet välja bort individer med oönskat beteende eller utseende.


  För att bli en registrerad uppfödare krävs ett medlemskap i ett kattförbund. I Sverige finns flera olika kattförbund. Om uppfödaren inte är medlem i ett kattförbund kan uppfödaren heller inte ta ut stamtavlor på kattungar som de föder upp.

   Kattförbundens medlemmar är bundna att följa deras regler; dessa utgår självklart från att man följer svensk lagstiftning, men är på många sätt striktare och mer långtgående än vad som framgår av lag. Bland annat så finns både tvingande som frivilliga hälsoprogram som medlemmarna har att följa beroende på vilken ras man föder upp.

  Dessa kontroller är ofta dyra och ska göras regelbundet och kan i praktiken innebära att en katt som köpts in till avel inte blir godkänd. Detta innebär att en uppfödare kan tvingas kastrera och sälja sitt tilltänkta avelsdjur som sällskapskatt istället. Detta kan bli en kostsam historia för uppfödaren men för en seriös uppfödare är hälsan hos de individuella djuren och rasen i helhet av största vikt.

  Kattförbunden har också regler som har till uppgift att skydda föräldradjuren, främst avelshonorna. En sådan regel är bl.a. hur många kullar som är tillåtet att ta under en viss tidsperiod på en hona. Detta för att förhindra att honan far illa av allt för täta kullar.